Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

8.12.2014 - "Dynamika zakotwienia boi pływającej"

Prof. Jan Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Dynamika zakotwienia boi pływającej".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku