Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.11.2011 -" IBWPAN - 2011 - Finanse IBW, Efektywność pracy, Inne problemy"

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."IBWPAN - 2011 - Finanse IBW, Efektywność pracy, Inne problemy"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku