Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.05.2008 - “Falowy transport pędu: nowe spojrzenie na stary problem”

Dr inż. Jerzy Kołodko (ZMiIB IBW PAN) i dr Gabriela Grusza (Instytut Oceanografi UG) wygłoszą referat pt. “Falowy transport pędu: nowe spojrzenie na stary problem”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku