Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.04.2014 - "Effect of nonlinear waves on free-surface oscillations in a surface-piercing chamber"

Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. "Effect of nonlinear waves on free-surface oscillations in a surface-piercing chamber".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku