Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.01.2013 - "Cisnienie porowe w dnie morskim - podejscie "morskie" i "geotechniczne""

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Cisnienie porowe w dnie morskim - podejscie "morskie" i "geotechniczne"".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku