Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

5.12.2016 - "MODELOWANIE ZACHOWANIA SIĘ GRUNTU NIESPOISTEGO PRZED OSIĄGNIĘCIEM STANU GRANICZNEGO W PSO – MODEL PRZYROSTOWY"

Dr inż. Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"MODELOWANIE ZACHOWANIA SIĘ GRUNTU NIESPOISTEGO PRZED OSIĄGNIĘCIEM STANU GRANICZNEGO W PSO – MODEL PRZYROSTOWY"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku