Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

5.03.2018 - "Osuwiska i katastrofy hydrotechniczne"

Dr. hab. inż. Lesław Zabuski prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Osuwiska i katastrofy hydrotechniczne".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku