Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.06.2018 - "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"

Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku