Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

3.12.2012 - "Problematyka naukowa w IBW PAN"

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Problematyka naukowa w IBW PAN".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku