Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

31.03.2015 - "Axially-symmetric ice sheet flow with evolving micro-structure".

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN, z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt."Axially-symmetric ice sheet flow with evolving micro-structure".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku