Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

31.03.2014 - "Geotechniczne aspekty wielofunkcyjnych platform offshore"

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Geotechniczne aspekty wielofunkcyjnych platform offshore".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku