Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

31.01.2011 - „Wyniki realizacji projektu badawczego pt. Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części zatoki Gdańskiej”

Prof. Rafał Ostrowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. „Wyniki realizacji projektu badawczego pt. Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części zatoki Gdańskiej”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku