Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

3.03.2014 - "Zagrożenia bezpieczeństwa mostu kolei wąskotorowej w Koronowie"

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN, wygłosi referat autorstwa M. Kulczykowskiego i L. Zabuskiego pt."Zagrożenia bezpieczeństwa mostu kolei wąskotorowej w Koronowie".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku