Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

30.01.2008 - “Rozwiązanie równań płytkiej wody metodą objętości skończonych”

Dr inż. Dariusz Gąsiorowski z Zakładu Dynamiki Wód Powierzchniowych i Podziemnych wygłosi pożegnalny wykład pt. “Rozwiązanie równań płytkiej wody metodą objętości skończonych”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku