Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

29.11.2006 - “Numeryczne rozwiązanie równania jednowymiarowego przepływu dwufazowego w ośrodku porowatym”

Dr inż. Adam Szymkiewicz z Zakładu Hydrodynamiki Rzek i Zbiorników Wodnych wygłosi wykład pt. “Numeryczne rozwiązanie równania jednowymiarowego przepływu dwufazowego w ośrodku porowatym”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku