Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

29.10.2008 - “Wyniki realizacji grantu badawczo-rozwojowego dotyczącego planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną”

Doc. Marek Szmytkiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Wyniki realizacji grantu badawczo-rozwojowego dotyczącego planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku