Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

29.04.2009 - ”Oszacowanie prędkości wody gruntowej na podstawie pomiaru rozkładu temperatury w gruncie?”

Dr hab. Stanisław Maciejewski z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. ”Oszacowanie prędkości wody gruntowej na podstawie pomiaru rozkładu temperatury w gruncie?”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku