Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

28.11.2011 - "Transport osadów piaszczystych (o niejednorodnej granulometrii) dla fal skośnych i asymetrycznych: modelowanie w porównaniu z eksperymentami w kanałach falowych i tunelach oscyl

Dr hab. inż. Leszek M. Kaczmarek, profesor IBW PAN oraz dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłoszą I część referatu pt. "Transport osadów piaszczystych (o niejednorodnej granulometrii) dla fal skośnych i asymetrycznych: modelowanie w porównaniu z eksperymentami w kanałach falowych i tunelach oscylacyjnych."

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku