Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

27.01.2015 (wtorek!) - "Analiza i opracowanie metody optymalizacji długookresowego sztucznego zasilania w przypadku silnie erodowanych jedno lub bezrewowych brzegów morskich"

Mgr Natalia Chrząstowska z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Analiza i opracowanie metody optymalizacji długookresowego sztucznego zasilania w przypadku silnie erodowanych jedno lub bezrewowych brzegów morskich"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku