Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.11.2008 - “Zachowanie się gruntu w stanach poprzedzających zniszczenie – część 1″

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Zachowanie się gruntu w stanach poprzedzających zniszczenie – część 1″.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku