Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.05.2014 - "O strukturach turbulentnych typu "BLINY"

Pan dr Jerzy Kołodko, reprezentujący Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, wygłosi referat pt."O STRUKTURACH TURBULENTNYCH TYPU "BLINY".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku