Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.02.2018 - "Freak wave attack on a maritime structure"

Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.: "Freak wave attack on a maritime structure".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku