Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

25.11.2013 - "Posadowienie zespołu silosów zbożowych"

Mgr inż. Łukasz Wachowski z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Posadowienie zespołu silosów zbożowych".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku