Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

25.06.2008 - “Równanie Korteweg’a-de Vries’a we współrzędnych Lagrange’a”

Dr Włodzimierz Chybicki z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Równanie Korteweg’a-de Vries’a we współrzędnych Lagrange’a”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku