Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

25.05.2015 - "Lód morski jako materiał ziarnisty – o powstawaniu skupisk kier, sieciach naprężeń i innych efektach oddziaływań kier lodowych"

Dr hab. Agnieszka Herman z Wydziału Oceanografii UG wyglosi referat pt: "Lód morski jako materiał ziarnisty – o powstawaniu skupisk kier, sieciach naprężeń i innych efektach oddziaływań kier lodowych",

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku