Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.10.2017 - "Rok 2017 - Rokiem rzeki Wisły".

Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski wygłosi referat pt.:"Rok 2017 - Rokiem rzeki Wisły".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku