Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.03.2015 - "Paszkwil na falowanie albo kilka uwag krytycznych nt. logicznych podstaw klasycznych teorii falowania".

Dr inż. Jerzy Kołodko reprezentujący Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Paszkwil na falowanie albo kilka uwag krytycznych nt. logicznych podstaw klasycznych teorii falowania".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku