Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.02.2015 - "Prawdziwy aparat trójosiowego ściskania. Część II"

Mgr inż. Marcin Smyczyński z Zakładu Geomechaniki przedstawi drugą część referatu pt. "Prawdziwy aparat trójosiowego ściskania" autorstwa dr Jacka Mierczyńskiego, mgr Justyny Sławińskiej oraz mgr inż. Marcina Smyczyńskiego

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku