Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.01.2008 - “Generacja i transformacja nieliniowych fal wodnych w kanale falowym”

Mgr inż. Maciej Paprota z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli pt. “Generacja i transformacja nieliniowych fal wodnych w kanale falowym”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku