Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

22.01.2018 - "Zabezpieczenie zagrożonych awarią obiektów zabytkowych konstrukcjami gwoździowanymi zaprojektowanymi na bazie kontynualnej teorii gruntu zbrojonego"

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN, z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych awarią obiektów zabytkowych konstrukcjami gwoździowanymizaprojektowanymi na bazie kontynualnej teorii gruntu zbrojonego".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku