Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

21.11.2011 - "XVI Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania - Ateny 2011"

Dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "XVI Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania - Ateny 2011".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku