Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

21.01.2013 - "Problemy modelowania fal wodnych za pomoca wygladzonej hydrodynamiki czastek (WHC)"

Prof. Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt. "Problemy modelowania fal wodnych za pomoca wygladzonej hydrodynamiki czastek (WHC)".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku