Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

21.01.2009 i 28.01.2009 - Przerwa

Przerwa w seminariach spowodowana licznymi wyjazdami służbowymi pracowników Instytutu

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku