Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

2.03.2015 - "Ruch osadów dennych poza strefą przyboju"

Pani mgr Magdalena Stella z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Ruch osadów dennych poza strefą przyboju".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku