Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

20.04.2015 - "Aktualne problemy naukowe w IBW PAN"

Prof. Andrzej Sawicki wygłosi referat pt.:"Aktualne problemy naukowe w IBW PAN"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku