Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

20.02.2017 - "Drgania poziomej sprężystej płyty zanurzonej w cieczy o stałej głębokości"

Dr inż. Benedykt Hedzielski z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt."Drgania poziomej sprężystej płyty zanurzonej w cieczy o stałej głębokości".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku