Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2017 - "Numeryczny model hydrauliczny dolnej Wisły z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących"

Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG oraz dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wygłoszą referat pt.:"Numeryczny model hydrauliczny dolnej Wisły z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku