Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2017 - "Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na dolnej Wiśle"

Dr hab. inż. Tomasz Kolerski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wygłosi referat pt.:"Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na dolnej Wiśle".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku