Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2017 - "Koncepcja reaktywacji laboratorium hydraulicznego IBW PAN"

Dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN wygłosi referat pt.:"Koncepcja reaktywacji laboratorium hydraulicznego IBW PAN"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku