Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2016 - "Wybrane aspekty numerycznego modelowania odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie"

Dr inż. Aleksandra Korzec z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Wybrane aspekty numerycznego modelowania odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku