Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2007 - “Uwagi o pracy naukowej w IBW PAN w roku 2007″.

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Uwagi o pracy naukowej w IBW PAN w roku 2007″.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku