Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.05.2015 - "Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław i Gdańska"

Prof. Wojciech Majewski wygłosi referat pt.: "Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław i Gdańska".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku