Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.05.2014 - "Application of the SPH method to water wave propagation problems"

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. "Application of the SPH method to water wave propagation problems".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku