Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.05.2008 (godz. 10.00) - “Nowadays results of mathematical and experimental modelling of suspend sediment transport”

O godzinie 10.00 prof. Ruben Kosyan (IO RAS) wygłosi gościnny referat pt. “Nowadays results of mathematical and experimental modelling of suspend sediment transport”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku