Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.02.2018 - "Ocena efektywności wykorzystania progów podwodnych do ochrony brzegów morskich"

Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN, z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Ocena efektywności wykorzystania progów podwodnych do ochrony brzegów morskich".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku