Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.12.2014 - Wybory do Rady Naukowej IBW PAN

W ramach spotkań seminaryjnych odbędą sie wybory członków nowej Rady Naukowej IBW PAN

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku