Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.01.2016 - "Projekt zamknięcia jazu wodnego w Koszycach na rzece Gwdzie"

Mgr inż. Paweł Bieliński przedstawi swoją pracę magisterską pt."Projekt zamknięcia jazu wodnego w Koszycach na rzece Gwdzie".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku