Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

17.05.2010 - “Long-term Rise of Storminess of the Baltic Sea near Poland; Possible Origin and Consequences”

Doc. Grzegorz Różyński z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Long-term Rise of Storminess of the Baltic Sea near Poland; Possible Origin and Consequences”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku