Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.12.2008 - “Vulnerability of the beaches and bottom slopes to storm impact in Varna coastal region“

Ekaterina Trifonova z Instytutu Oceanologii Bułgarskiej Akademii Nauk wygłosi gościnny referat pt. “Vulnerability of the beaches and bottom slopes to storm impact in Varna coastal region“.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku