Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.02.2015 - "Nonlinear wavemaker theory"

Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wyglosi referat pt.: "Nonlinear wavemaker theory"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku